วารสารฉบับล่าสุด
วารสารย้อนหลัง
ก.ค.-ส.ค. 2564
พ.ค.-มิ.ย. 2564
มี.ค.-เม.ย. 2564
ม.ค.-ก.พ. 2564
ก.ย.-ธ.ค. 2563
พ.ค.-ส.ค. 2563
ม.ค.-เม.ย. 2563
พ.ย.-ธ.ค. 2562
ก.ย.-ต.ค. 2562
ก.ค.-ส.ค. 2562
พ.ค.-มิ.ย. 2562
มี.ค.-เม.ย. 2562
ม.ค.-ก.พ. 2562
พ.ย.-ธ.ค. 2561
ก.ย.-ต.ค. 2561
ก.ค.-ส.ค. 2561
พ.ค.-มิ.ย. 2561
มี.ค.-เม.ย. 2561
ม.ค.-ก.พ. 2561
พ.ย.-ธ.ค. 2560
ก.ย.-ต.ค. 2560
ก.ค.-ส.ค. 2560
พ.ค.-มิ.ย. 2560
มี.ค.-เม.ย. 2560

คุยกับ บก.

เปิด 10 คัมภีร์การตลาด พา SME ฝ่าวิกฤติ

 

สถานการณ์โควิด-19 ที่ลากยาวมานานกว่า 1 ปี ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในเชิงสังคมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ต่อพฤติกรรมการบริโภค ที่ระยเวลาเพียงปีกว่าๆ ได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ในเชิงเศรษฐกิจเองธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่สายป่านไม่ยาวพอมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องล้มหายตายจากไป

 

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือครั้งนี้ ทำให้รูปแบบการค้าหรือการทำธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวตามอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ในยุคนี้ ช่องทางออนไลด์อาจไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ แต่ปัจจุบันออนไลด์กลายเป็นถนนเส้นใหญ่ของการค้าและการทำธุรกิจไปแล้วในยุค Social Distancing และที่สำคัญเป็นถนนที่จอแจไปด้วยผู้คนจำนวนมาก รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

 

วารสารอุตสาหกรรมสารเล่มนี้พาคุณไปพูดคุยกับ 10 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่จะมาเปิดเผยทุกแง่มุม เรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้ กลยุทธ์ หรือเทคนิคที่คุณจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจเพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน เพื่อพาคุณฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

พีรนาท สุขคุ้ม

บรรณาธิการบริหาร

 

"บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้

เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารไม่จำเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป หากประสงค์จะนำบทความใดๆ ในวารสาร

ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบรรณาธิการ"

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด