วารสารฉบับล่าสุด
วารสารย้อนหลัง
พ.ย.-ธ.ค. 2564
ก.ย.-ต.ค. 2564
ก.ค.-ส.ค. 2564
พ.ค.-มิ.ย. 2564
มี.ค.-เม.ย. 2564
ม.ค.-ก.พ. 2564
ก.ย.-ธ.ค. 2563
พ.ค.-ส.ค. 2563
ม.ค.-เม.ย. 2563
พ.ย.-ธ.ค. 2562
ก.ย.-ต.ค. 2562
ก.ค.-ส.ค. 2562
พ.ค.-มิ.ย. 2562
มี.ค.-เม.ย. 2562
ม.ค.-ก.พ. 2562
พ.ย.-ธ.ค. 2561
ก.ย.-ต.ค. 2561
ก.ค.-ส.ค. 2561
พ.ค.-มิ.ย. 2561
มี.ค.-เม.ย. 2561
ม.ค.-ก.พ. 2561
พ.ย.-ธ.ค. 2560
ก.ย.-ต.ค. 2560
ก.ค.-ส.ค. 2560

คุยกับ บก.

The Future of Travel

พลิกอนาคตธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยประสบการณ์ใหม่

 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ไทยมีรายได้การท่องเที่ยวรวม 3.08 ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก เมื่อทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวโดยตรง การเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ชะงักงันไป แม้การท่องเที่ยวในประเทศจะยังเป็นโอกาสที่ช่วยต่อยอดลมหายใจของผู้ประกอบการในประเทศ แต่การประกาศล๊อคดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคก็ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวต้องจำศีลอีกครั้ง

 

อย่างไรก็ตามด้วยความสมงามของทรัพยากรธรรมชาติที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวไทย หากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง หรือสามารถควบคุมการระบาดได้ หลายฝ่ายยังเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยว จะเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มแรก ๆ ที่กลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ถูกจำกัดพื้นที่ จำกัดการใช้ชีวิตมานาน จึงโหยหาความสุขจากการเดินทางและการท่องเที่ยว

 

วารสารอุตสาหกรรมสารเล่มนี้จึงชวนผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม และมองหาโอกาสใหม่ๆ ของธุรกิจท่องเที่ยวจากนี้ไป ที่หลายฝ่ายเชื่อว่าโอกาสยังมี แต่อนาคตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผู้ประกอบการจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไร ในวันที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยน

 

พีรนาท สุขคุ้ม

บรรณาธิการบริหาร

 

"บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้

เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารไม่จำเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป หากประสงค์จะนำบทความใด ๆ ในวารสาร

ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบรรณาธิการ"

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด