คุยกับ บก.

New Normal

ความปกติในรูปแบบใหม่

 

            สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ

 

            วิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ  ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปรกติมาแต่เดิมในหลายมิติ  ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทำธุรกิจ ฯลฯ  ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ ๆ  เมื่อเวลาผ่านไปจนทำให้เกิดความคุ้นชิน  และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม

 

            New Normal  หรือ ความปกติในรูปแบบใหม่ เป็นคำศัพท์ที่ถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2008 โดย Bill Gross ผู้ก่อตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ชาวอเมริกัน  โดยใช้อธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอเกอร์ ในสหรัฐฯ ช่วงระหว่างปี 2007-2009  สาเหตุที่ใช้คำว่า New Normal เป็นเพราะ  แต่เดิมวิกฤติเศรษฐกิจจะมีรูปแบบค่อนข้างชัดเจน เมื่อเศรษฐกิจเติบโตไปได้ช่วงระยะหนึ่ง จะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดฟองสบู่ แล้วก็เกิดเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจตามมา หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไม่นาน  เศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัว  แล้วก็กลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้งในระยะเวลาไม่นาน  สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ  จะเรียกว่า Normal ก็ได้

 

            ส่วน New Normal ในสายตาของผู้นำจีน การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนตั้งแต่ปี 2002 จนถึง 2007 ก่อนเกิดวิกฤติการเงินในสหรัฐฯ  เศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตรามากกว่า 10% มาโดยตลอด จนกระทั่งปี 2008 เศรษฐกิจของจีนเริ่มมีตัวเลขการเติบโตลดลงเรื่อยๆ  และหลังจากปี 2014 เป็นต้นมา เศรษฐกิจจีนไม่เคยเติบโตสูงกว่า 7% อีกเลย  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ออกมายอมรับว่าการเติบโต 7% แทนที่จะเป็น 10% เหมือนครั้งอดีตนั้น ไม่ใช่การถดถอยทางเศรษฐกิจ  แต่เป็นเพียง  New Normal ของจีนในอนาคต   New Normal จึงถูกพูดถึงครั้งแรกในจีนเมื่อปี 2014   และในช่วงที่โลกเกิดวิกฤตโควิด-19 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง พูดถึง New Normal อีกครั้ง  ช่วงนี้เอง New Normal จึงเข้ามามีบทบาทและถูกพูดถึงในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงปี 2020 (พ.ศ. 2563)  เป็นการยืนยันให้เห็นว่า  สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  จะเกิดขึ้นและกลายเป็นความปกติในรูปแบบใหม่

 

            วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ใหม่ คำว่า New Normal (นิวนอร์มัล) แปลว่า ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่  หมายถึง หมายถึงสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤตบางอย่าง จึงมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน

 

ปาณทิพย์  เปลี่ยนโมฬี

  บรรณาธิการบริหาร

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด