วารสารฉบับล่าสุด
วารสารย้อนหลัง
ก.ค-ส.ค. 2565
พ.ค.-มิ.ย. 2565
มี.ค.-เม.ย. 2565
ม.ค.-ก.พ. 2565
พ.ย.-ธ.ค. 2564
ก.ย.-ต.ค. 2564
ก.ค.-ส.ค. 2564
พ.ค.-มิ.ย. 2564
มี.ค.-เม.ย. 2564
ม.ค.-ก.พ. 2564
ก.ย.-ธ.ค. 2563
พ.ค.-ส.ค. 2563
ม.ค.-เม.ย. 2563
พ.ย.-ธ.ค. 2562
ก.ย.-ต.ค. 2562
ก.ค.-ส.ค. 2562
พ.ค.-มิ.ย. 2562
มี.ค.-เม.ย. 2562
ม.ค.-ก.พ. 2562
พ.ย.-ธ.ค. 2561
ก.ย.-ต.ค. 2561
ก.ค.-ส.ค. 2561
พ.ค.-มิ.ย. 2561
มี.ค.-เม.ย. 2561

คุยกับ บก.

Medical Revolution

 

ยกระดับธุรกิจพลิกอนาคตอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เมื่อ "ความรับผิดชอบ" ต่อชีวิตของผู้ใช้สินค้า คือจุดสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ฉะนั้น การขับเคลื่อนธุรกิจดังกล่าวจึงอยู่บนพื้นฐานของคำว่า Trust หรือความเชื่อมั่น ไว้วางใจ มาเป็นอันดับต้นๆ

 

แต่ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะจากผู้ผลิตคนไทยจำนวนไม่น้อย ที่ไม่สามารถก้าวข้ามกำแพงความเชื่อมั่นของลูกค้าได้ โดยพบว่า ลูกค้ายังให้การยอมรับแบรนด์นำเข้าหรือแบรนด์ต่างประเทศมากกว่า จึงเป็นเสมือนอีกหนึ่งบททดสอบที่ผู้ประกอบการต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

 

แล้วต้องทำอย่างไร? ถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ ง่ายๆแค่ใช้ T:R:U:S:T เพื่อสร้าง Trust นั่นเอง

     - Technology การมีเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูง จะเป็นจุดขายสำคัญที่ทำให้ลูกค้ายอมรับ

     - R&D การมีงานวิจัยรับรองที่มาจากสถาบันหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ จะช่วยสร้างความมั่นใจได้

     - Unknown เพราะไม่เป็นที่รู้จักจึงไม่เชื่อมั่น ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก สร้างพันธมิตรความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

     - Standard การได้รับมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ โดยเฉพาะมาตรฐานด้านเครื่องมือแพทย์ จะยิ่งเป็นตัวการันตีคุณภาพและความเชื่อมั่นได้ดีที่สุด

     - Test เครื่องมือแพทย์จำเป็นต้องมีการทดสอบและการรับรองจากหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือนั้นๆมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

 

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีเรื่องราวดีๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกมากที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เติบโตและประสบความสำเร็จได้ โดยติดตามได้ในอุตสาหกรรมสารฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมฉบับนี้...

 

พักตร์อัมพรรณ ตั้งวศินธรรม

บรรณาธิการบริหาร

วารสารอุตสาหกรรมสาร กรกฎาคม-สิงหาคม 65

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด