คุยกับ บก.

อุตสาหกรรมสารวารสารราชการที่มีอายุยาวนานที่สุด

 

     1 มกราคม  2501  จุดกำเนิดปฐมฤกษ์ของวารสารอุตสาหกรรมสาร  เริ่มต้นจากนำใบปลิวข่าวสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาเย็บเป็นเล่ม  ใช้ชื่อหัวหนังสือเป็นครั้งแรกว่า “วารสารอุตสาหกรรมสาร” จากนั้นนำเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ  ด้วยยอดพิมพ์ 700 - 800 ฉบับ  ด้วยวิธีโรเนียวผ่านกระดาษไขที่ปรุเป็นรอยตามตัวอักษร  ถือว่าโมเดิร์นที่สุดแล้วในยุคนั้น

      พ.ศ. 2507  วารสารอุตสาหกรรมสาร  ปรับโฉมครั้งสำคัญ  ท้าทายวงการสื่อราชการด้วยการก้าวกระโดดขึ้นแท่นพิมพ์เป็นครั้งแรก  พิมพ์และเย็บเป็นเล่มเหมือนนิตยสาร  ทำให้วารสารอุตสาหกรรมสารกลายเป็นสิ่งพิมพ์ของรัฐที่ทันสมัยฉบับหนึ่งในยุคนั้น

     พ.ศ. 2530  วารสารอุตสาหกรรมสาร จากเดิมที่เคยใส่เนื้อหาแบบจับฉ่าย  คือมีเรื่องอะไรก็จับมาใส่รวมกันให้เต็มเล่ม  ปีนี้เกิดการปฏิวัติเนื้อหา  ขอกระชับพื้นที่แต่ละเล่มให้เป็นเรื่องเดียวกัน เช่น  เซรามิกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกทั้งเล่ม  เรื่องกาแฟก็จะเกี่ยวข้องกับกาแฟทั้งเล่ม เป็นต้น ส่วนปกวารสารถูกจับมาปรับทัศนคติเสียใหม่  ปกต้องสวย ทันสมัย และต้องไม่เชยเหมือนที่ผ่านมา

     พ.ศ. 2545  “วารสารอุตสาหกรรมสาร” เปลี่ยนลุคอีกครั้ง  เลิกเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยการปรับไซส์ให้ใหญ่ขึ้น  เปลี่ยนจากกระดาษปรู๊ฟที่มีสีอมเหลืองดูแล้วเก่าตั้งแต่เกิด  เปลี่ยนเป็นกระดาษปอนด์ขาวสะอาดน่าอ่านขึ้น

      .ศ. 2547  วารสารอุตสาหกรรมสาร  เกาะกระแสโลกปรับตัวจาก “สื่อสิ่งพิมพ์ สู่ สื่อออนไลน์”  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://e-journal.dip.go.th   

      .ศ. 2557  วารสารอุตสาหกรรมสาร  สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการวารสารของราชการ  ด้วยการนำวารสารอุตสาหกรรมขึ้นสู่ระบบ  Mobile Application สามารถดาวน์โหลดและอ่านวารสารผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต  เป็นวารสารของราชการรายแรกที่เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Mobile Application ในยุคนั้น

      พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)  วารสารอุตสาหกรรมสาร ในวัยล่วงเลย 62 ปี  ปรับตัวตามกระแสโลก โดยเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน “วารสารดิจิทัล” สามารถพลิกอ่านวารสารได้เสมือนจริงบนโลกออนไลน์  และสร้าง Facebook วารสารอุตสาหกรรมสารอย่างเป็ทางการ 

      ปัจจุบัน วารสารอุตสาหกรรมสารยังเป็นสื่อของราชการที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และเดินหน้าเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ตามกระแสโลกที่เปลี่ยนไป

 

บรรณาธิการบริหาร 

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด