วารสารฉบับล่าสุด
วารสารย้อนหลัง
มี.ค.-เม.ย. 2564
ม.ค.-ก.พ. 2564
ก.ย.-ธ.ค. 2563
พ.ค.-ส.ค. 2563
ม.ค.-เม.ย. 2563
พ.ย.-ธ.ค. 2562
ก.ย.-ต.ค. 2562
ก.ค.-ส.ค. 2562
พ.ค.-มิ.ย. 2562
มี.ค.-เม.ย. 2562
ม.ค.-ก.พ. 2562
พ.ย.-ธ.ค. 2561
ก.ย.-ต.ค. 2561
ก.ค.-ส.ค. 2561
พ.ค.-มิ.ย. 2561
มี.ค.-เม.ย. 2561
ม.ค.-ก.พ. 2561
พ.ย.-ธ.ค. 2560
ก.ย.-ต.ค. 2560
ก.ค.-ส.ค. 2560
พ.ค.-มิ.ย. 2560
มี.ค.-เม.ย. 2560
ม.ค.-ก.พ. 2560
พ.ย.-ธ.ค. 2559

คุยกับ บก.

Plant-based Food อาหารแห่งโลกอนาคต

 

การเพิ่มจำนวนผู้คนกับทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่เริ่มไม่สมดุลกัน ทำให้มีการพูดถึงแนวโน้มอาหารในอนาคตมากขึ้น      ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนไปทำให้ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา Plant-based Food ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ซึ่งเป็นอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชซึ่งให้โปรตีนสูง โดยมีการพัฒนารสชาติ กลิ่น และสีสัน ให้เหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นหนึ่งในอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

สำหรับประเทศไทย Plant-based มีมูลค่าตลาดประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท โดยมีการคาดการณ์ว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้ามูลค่าตลาดมีแนวโน้มขยายตัวแตะ 5 หมื่นล้านบาท  ตัวเลขดังกล่าวถือได้ว่าเป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการอาหารต้องมองหาโอกาสจากตลาด Plant-based Food

 

วารสารอุตสาหกรรมสารเล่มนี้จึงขอนำเสนอเรื่องราวของ Plant-based Food อาหารแห่งโลกอนาคต ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและต่อยอดให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอาหารได้หลากหลายมากขึ้น

 

 

พีรนาท สุขคุ้ม

บรรณาธิการบริหาร

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยเพียงใด