ติดต่อเรา

หน่วยงานภายใต้กรม

ติดต่อสอบถาม

อุตสาหกรรมสาร

75/6 ถนนพระรามที่6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร02-202-4511 ,
โทรสาร02-354-3299
อีเมล์webmaster@dip.go.th