You are here: Home
วารสารฉบับล่าสุด
                                                                                                       

 ปกหน้า
 สารบัญ
คลิกดูภาพขยาย คลิกดูภาพขยาย

 

ม.ค.-ก.พ. 2561 มี.ค.-เม.ย. 2561 พ.ค.-มิ.ย. 2561 ก.ค.-ส.ค. 2561 ก.ย.-ต.ค. 2561 พ.ย.-ธ.ค. 2561
           
ม.ค.-ก.พ. 2560 มี.ค.-เม.ย. 2560 พ.ค.-มิ.ย. 2560 ก.ค.-ส.ค. 2560 ก.ย.-ต.ค. 2560 พ.ย.-ธ.ค. 2560
           
ม.ค.-ก.พ. 2559 มี.ค.-เม.ย. 2559 พ.ค.-มิ.ย. 2559 ก.ค.-ส.ค. 2559 ก.ย.-ต.ค. 2559 พ.ย.-ธ.ค. 2559
     
 


 


 
ม.ค.-ก.พ. 2558 มี.ค.-เม.ย. 2558 พ.ค.-มิ.ย. 2558 ก.ค.-ส.ค. 2558 ก.ย.-ต.ค. 2558 พ.ย.-ธ.ค. 2558
           
ม.ค.-ก.พ. 2557 มี.ค.-เม.ย. 2557 พ.ค.-มิ.ย. 2557 ก.ค.-ส.ค. 2557 ก.ย.-ต.ค. 2557 พ.ย.-ธ.ค. 2557
           
ม.ค.-ก.พ. 2556  มี.ค.-เม.ย. 2556  พ.ค.-มิ.ย. 2556  ก.ค.-ส.ค. 2556  ก.ย.- ต.ค. 2556  พ.ย.-ธ.ค. 2556
           
ม.ค.-ก.พ. 2555  มี.ค.-เม.ย. 2555  พ.ค.-มิ.ย. 2555  ก.ค.-ส.ค. 2555  ก.ย.-ต.ค. 2555  พ.ย.-ธ.ค. 2555
           
ม.ค.-ก.พ. 2554   มี.ค.-เม.ย. 2554  พ.ค.-มิ.ย. 2554  ก.ค.-ส.ค. 2554  ก.ย.-ต.ค. 2554  พ.ย.-ธ.ค. 2554
           
ม.ค.-ก.พ. 2553   มี.ค.-เม.ย. 2553  พ.ค.-มิ.ย. 2553  ก.ค.-ส.ค. 2553  ก.ย.-ต.ค. 2553  พ.ย.-ธ.ค. 2553
           
ม.ค.-ก.พ. 2552   มี.ค.-เม.ย. 2552  พ.ค.-มิ.ย. 2552  ก.ค.-ส.ค. 2552  ก.ย.-ต.ค. 2552  พ.ย.-ธ.ค. 2552
           
ม.ค.-ก.พ. 2551   มี.ค.-เม.ย. 2551  พ.ค.-มิ.ย. 2551  ก.ค.-ส.ค. 2551  ก.ย.-ต.ค. 2551  พ.ย.-ธ.ค. 2551
           
ม.ค.-ก.พ. 2550   มี.ค.-เม.ย. 2550  พ.ค.-มิ.ย. 2550  ก.ค.-ส.ค. 2550  ก.ย.-ต.ค. 2550  พ.ย.-ธ.ค. 2550
           

 

ความเป็นมา

วารสารอุตสาหกรรมสาร เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ในนามของ กรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.พศ. 2500 นับเป็นวาร สารของราชการที่พิมพ์เผยแพร่ติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน นับถึงปัจจุบันนี้ วารสารอุตสาหกรรม สารมีอายุก้าวสู่ปีที่ 47 วารสารอุตสาหกรรมสาร ได้รับการพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมความรู้ ด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ดังนี้ วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับจึงบรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม เรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยยวกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรมนั้น การผลิต การตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

วารสารอุตสาหกรรมสาร จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรม
- เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

Please Add Content ...

Please Add Content ...


คุยกับ บก.

60 ปี อุตสาหกรรมสาร

สื่อเก่าแก่ที่สุดของราชการ

1 มกราคม 2501 จุดกำเนิดปฐมฤกษ์ของวารสารอุตสาหกรรมสาร

เริ่มต้นจากนำใบปลิวข่าวสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาเย็บเป็นเล่ม

ปะยี่ห้อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานเป็นครั้งแรกว่า “วารสารอุตสาหกรรมสาร”

จากนั้นนำเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ด้วยยอดพิมพ์ไม่น้อยหน้า 700 - 800 ฉบับ

การพิมพ์ในยุคนั้นใช้วิธีโรเนียว ผ่านกระดาษไขที่ปรุเป็นรอยตามตัวอักษร

แม้จะล้าสมัยในยุคนี้ แต่ถือว่าเป็นสิ่งพิมพ์ของราชการที่โมเดิร์นแล้ว

ในยุคนั้น

พ.ศ. 2507 วารสารอุตสาหกรรมสาร ปรับโฉมครั้งสำคัญ ก้าวกระโดด

ขึ้นแท่นพิมพ์เป็นครั้งแรก พิมพ์และเย็บเป็นเล่มเหมือนหนังสือ ทำให้

วารสารอุตสาหกรรมสารกลายเป็นสิ่งพิมพ์ของรัฐที่ทันสมัยฉบับหนึ่ง

ในยุคนั้น

พ.ศ. 2530 วารสารอุตสาหกรรมสาร จากเดิมที่เคยใส่เนื้อหาแบบ

จับฉ่ายคือมีเรื่องอะไรก็จับมาใส่มาส่ายให้เต็มเล่ม ปีนี้จึงเกิดการปฏิวัติ

เนื้อหากระชับพื้นที่ของแต่ละเล่มให้เป็นเรื่องเฉพาะ เช่น เรื่องอัญมณี และ

เครื่องประดับก็เล่าเรื่องนั้นตั้งแต่ภาพรวมจนถึงผู้ผลิต จบด้วยการให้บริการ

ของรัฐ เป็นต้น ส่วนปกวารสารที่ชอบสไตล์ลุงเชย ต้องจับมาปรับทัศนคติ

ออกแบบใหม่ให้ดูดีมีชีวิตชีวาขึ้น

พ.ศ. 2545 วารสารอุตสาหกรรมสาร เปลี่ยนลุคอีกครั้ง เลิกเก็บเนื้อ

เก็บตัวด้วยการปรับไซส์ให้ใหญ่ขึ้น เปลี่ยนจากกระดาษปรู๊ฟที่มีสีอมเหลือง

ดูแล้วเก่าตั้งแต่เกิด มาเป็นกระดาษปอนด์ขาวสะอาดน่าอ่านขึ้น

พ.ศ. 2547 วารสารอุตสาหกรรมสาร เกาะกระแสโลกปรับตัวจาก

“สื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อออนไลน์” ผ่านเว็บไซต์ คอนเซ็ปต์สั้นๆ “ไม่ซับซ้อน

เห็นแล้วคลิก คลิกแล้วโหลด ได้ทันที”

พ.ศ. 2557 วารสารอุตสาหกรรมสาร สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการ

วารสารของราชการ ด้วยการนำวารสารขึ้นสู่ระบบดิจิทัล ผ่าน Mobile

Application สามารถดาวน์โหลดและอ่านวารสารผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้

นับเป็นวารสารของราชการรายแรกที่เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Mobile Application

ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 วารสารอุตสาหกรรมสาร ในวัย 60 ปี ยังเป็น

สื่อของราชการที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ

เดินหน้าสร้างพันธมิตรผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นทั้งของราชการและ

เอกชนเพื่อให้ข้อมูลของวารสารกระจายไปสู่สังคมในวงการอย่างต่อเนื่อง

“บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากประสงค์จะนำบทความใดๆ ในวารสารไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบรรณาธิการ”
 

บรรณาธิการบริหาร

วารสารย้อนหลัง
สำรวจความพึงพอใจ
ประโยชน์จากการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ e-Journal ?
Submit Survey  View Results

"บทความ บทสัมภาษณ์ หรืองานเขียนที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางวารสารฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป หากผู้ประสงค์จะนำบทความใด ๆ ในวารสาร ฯ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ ควรแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ"

วารสารอุตสาหกรรมสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ :- Fax : 0 2354 3299
email  :  e-journal@hotmail.com